REGULAMIN „Konkurs Dzień Dziecka w Muzyce 2011 SMS”